Asp.Net ile arayüz dosyaları dinamik olarak nasıl eklenir?

Genelde html tarafında eklediğimiz sitenin css,javascript yani arayüz dosyalarını .cs tarafında da ekleyebilirsiniz.

1. YOL

System.Web.UI.HtmlControls NameSpace 'i altında HtmlGenericControl class'ından bir adet nesne üretiyoruz ve özelliklerini dolduruyoruz.

JavaScript

HtmlGenericControl js = new HtmlGenericControl("script");
js.Attributes.Add("type", "text/javascript");
js.Attributes.Add("src","/assets/js/application.js");
this.Controls.Add(js);

 

Css

HtmlGenericControl css = new HtmlGenericControl("link");
css.Attributes.Add("type", "text/css");
css.Attributes.Add("href", "/assets/css/application.css");
css.Attributes.Add("rel", "stylesheet");
this.Controls.Add(css);

2. YOL

aspx tarafına bir Literal Kontrolü atın ve adını ltrJs yapın  yine .cs tarafında 
 

ltrJs.Text = "<script type='text/javascript' src='/assets/js/application.js'>";

İyi Kodlar!