Asp.Net ile başka bir siteden resim nasıl indirilir.

How to download an image from another site with Asp.Net

Merhaba arkadaşlar  bu makalemde başka bir siteye ait bir resmi nasıl kendi sistemimize alabiliriz onu göstermek istiyorum.

Adım 1) Linkimiz alıyoruz. 

string link_path= "http://www.herhangibirsite.com/test.jpeg";

Adım 2) Rasgele 10 karakterden oluşan bir resim yolu üretiyoruz.
string fileName = GetRandom(10, 1, 1, 1, 0) +".jpg";

Adım 3) Resmin yeni yolunu belirliyoruz.

 string local_path = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "uploads\\images\\" + fileName;

Adım 4) WebClient'ten bir nesne üretip bu nesnenin DownloadFile methodu ile resmi indiriyoruz.

WebClient webClient = new WebClient();

webClient.DownloadFile(link_path, local_path);

Yukarıdaki adımlarda rastgele string oluşturmak için kullandığım method aşağıdaki gibidir.
 

public static string GetRandom(int Length, int CharactersB, int CharactersS, int Numbers, int SpecialCharacters)
        {
            string characters_b = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
            string characters_s = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
            string numbers = "0123456789";
            string special_characters = "-_*+/";
            string allowedChars = String.Empty;
 
            if (CharactersB==1)
                allowedChars += characters_b;
 
            if (CharactersS==1)
                allowedChars += characters_s;
 
            if (Numbers==1)
                allowedChars += numbers;
 
            if (SpecialCharacters==1)
                allowedChars += special_characters;
 
            char[] chars = new char[Length];
            Random rd = new Random();
 
            for (int i = 0; i < Length; i++)
            {
                chars[i] = allowedChars[rd.Next(0, allowedChars.Length)];
            }
 
            return new string(chars);
        }

İyi Kodlar!