Asp.Net kolay Cookie methodları

Merhaba arkadaşlar. Asp.net HttpCookie Sınıfı için 3 tane method yazdım. Ekleme Okuma ve Silme Olmak üzere. Ekleme yaparken cookie süresi için en düşük saniye en yüksek yıla kadar yaptım siz isterseniz methoda ekleme yapabilirsiniz.. Bu methodları bir class içine ekleyip ordan çağırıp her yerde kullanabilirsiniz.

Cookie Ekleme

public bool AddCookie(string cookieName,string type,int delay,string[] cookieVars,object[] values) 

        {
            DateTime now = DateTime.Now;
            HttpCookie Cookie = new HttpCookie(cookieName);
            switch (type)
            {
                case "mon":
                    now = now.AddMonths(delay);
                    break;
                case "year":
                    now = now.AddYears(delay);
                    break;
                case "min":
                    now = now.AddMinutes(delay);
                    break;
                case "sec":
                    now = now.AddSeconds(delay);
                    break;
                default:
                    now = now.AddDays(delay);
                    break;
            }
 
            for (int i = 0; i < cookieVars.Length; i++)
            {
                Cookie[cookieVars[i]]= values[i].ToString();
            }
            Cookie.Expires = now;
            try
            {
 
                HttpContext.Current.Response.SetCookie(Cookie);
                return true;
            }
            catch 
            {
                return false;
            }
        }
 
Method Değişkenleri
cookieName: Cookie Okurken kullanacağımız değişken adı
type: "day","min","mon","sec","year" değerlerini alıyor görüldüğü üzere. cookie süresi günlük mü, aylık mı dakikalıklı onu belirtiyoruz.
delay: Cookie süresi
cookieVars: Cookie değişkenleri. Tanımladığımız cookie'ye birden fazla değer atabiliyoruz.
values: Cookie değişkenlerinin değerleri
Dönüş Tipi: Booelan Cookie oluşup oluşmadığını döndürüyoruz.
 
Method Kullanımı:
AddCookie("benimcookiem","min",5,new string[]{"kod"},new object[]{"strap"});
//benimcookiem isimli 5 dakikalık bir cookie oluşturduk ve cookie içinde "strap" değeri olan "kod" isimli bir değişken tanımladık.
 
Cookie Okuma
 
public HttpCookie ReadCookie(string cookieName) 
 {
            return HttpContext.Current.Request.Cookies[cookieName];
 }
Method Değişkenleri
cookieName: Cookie Okurken kullanacağımız değişken adı
Method Kullanımı:
ReadCookie("benimcookiem")["kod"]; //Çıktısı " strap "
 
Cookie Silme
 
 public void DeleteCookie(string cookieName) {            
HttpCookie myCookie = ReadCookie("benimcookiem");
            myCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(-1);
            HttpContext.Current.Response.Cookies.Add(myCookie);         }
 
Method Değişkenleri
cookieName: Cookie Silerken kullanacağımız değişken adı
Method Kullanımı:
DeleteCookie("benimcookiem");
 
 
Umarım faydalı olmuştur. İyi Kodlar!
 
Not: Method'larda anlaşılmayan noktalar olursa sayfa altında facebook yorum alanından sorabilirsiniz.