Asp.Net UpdatePanel Javascript ile nasıl tetiklenir

Merhaba arkadaşlar bu makalemde Trigger kullanmadan asp.net UpdatePaneli javascript tarafından tetiklemeyi anlatacağım.
Öncelikle UpdatePanel'in tanımını yapmak istiyorum. Sayfa üzerinde sadece belirli bir kısmının güncellemesi istiyorsanz. Güncellenicek kısmı UpdatePanel için almalısınız. ve TriggerCollection'a hangi kontrol ya da kontroller ile güncellemesini istiyorsanız. O Kontrolleri trigger olarak eklemelisiniz.

<asp:UpdatePanel id="upProducts" runat="server">
<contenttemplate> İ&ccedil;erik </contenttemplate>
<triggers> <asp:asyncpostbacktrigger controlid="btnTest" eventname="Click"> </asp:asyncpostbacktrigger></triggers>
</asp:UpdatePanel>
<asp:LinkButton id="btnTest" runat="server"> </asp:LinkButton>

Benim karşılaştığım durumda UpdatePanel içinde Repeater ve Onun içinde Button'lar(Ancher " a ") vardı. Bu yüzden Triggers olarak ekleyemedim. ( Sizin bildiğiniz yöntem varsa paylaşırsanız sevinirim )
Burda javascript " __doPostBack('', ''); " methodu devreye giriyor.
 

1) __doPostBack('ContentPlaceHolder1_upProducts', '');
2) __doPostBack('<%=upProducts.ClientID%>', '');

Yukarıdaki şekillerde UpdatePaneli Tetikletebilirsiniz.
Eğer bastığınız " a " lar üzerinden server tarafında bir işlem yapmak isterseniz. Öncelikle UpdatePanel'in OnLoad Event'ini oluşturun. Sonrasında sayfasınıza bir HiddenField atın. " a " larınıza tıkladığında yapmasını istediğiniz işlemi bir method yardımıyla hiddenfiled value'suna yazdırın. Daha Sonra OnLoad eventinde hiddenfield'ı kontrol edip. İşleminizi yaptırın

protected void upProducts_Load(object sender, EventArgs e)
{ if (hdnVal.Value.Trim() != null)
{
string[] values = hdnVal.Value.Split('/');
if (values[1].Trim() != null)
{ string Do = values[1];
if (Do == "add")
//İşlem
if (Do == "up")
//İşlem
if (Do == "del")
//İşlem }
}
}

İyi Kodlar!