C# Cümledeki kelimelerin baş harfleri büyüten extension method

Merhaba arkadaşlar faydalı olabilecek bir extension method daha paylaşıyorum sizlerle.

Kulandığınız string cümledeki kelimelerinin baş harflerini büyüten bir extension method

 

 public static string GrowfirstCharacter(this string Text)
        {
            string yeniKelime = ""//Yeni oluşacak cümle
            if (Tex.Contains(" ")) //Boşluk içeriyorsa
            {
                string[] words = Text.Split(' '); //Boşluğa göre split edip string diziye atıyorum
 
                for (int i = 0; i < words.Length; i++)
                {
                    yeniKelime += words[i].Substring(0, 1).ToUpper() + words[i].Substring(1, words[i].Length - 1).ToLower() + " "; //ilk harfi büyütüp yeni cümleyi oluşturuyorum.
                }
 
                Tex = yeniKelime.TrimEnd(' '); //Sonda oluşan fazlalık boşluğu siliyorum
            } //Boşluk içermiyorsa
            else
            {
                Tex = Tex.Substring(0, 1).ToUpper() + Tex.Substring(1, Tex.Length - 1).ToLower();
            }
 
            return Tex;
        }
 
Kullanımı....
 
            Kullanım 1 (Direk string ifade üzerinden)
            string cumle = "bu bir cümledir".GrowfirstCharacter();
            
Çıktısı:  Bu Bir Cümledir
 
            Kullanım 2 (Extension class'ı üzerinden)
           string cumle = ExClass.GrowfirstCharacter("bu bir cümledir");
 
Çıktısı:  Bu Bir Cümledir
 
İyi Kodlar!