C# DateTime Örnekleri

C# DateTime Examples
            Merhaba arkadaşlar bu makalemde DateTime Tarih işlemlerinden örnekler vermeye çalıştım.             
 
 
            //İşlemin gerçekleştiği andaki zamanı gün.ay.yıl saat:dakika:saniye şeklinde tutar Örnek: 28.06.2015 20:13:25
            DateTime SUAN = DateTime.Now; 
 
            //Seçili günün sadece tarih değerini döndürür. Zaman bilgisini göstermez Örnek 28.06.2015 00:00:00
            DateTime tarih = DateTime.Now.Date; 
 
            // Seçili tarih bilgisinin sadece gün değerini döndürür. Örnek: 28
            int gun = DateTime.Now.Day;
 
            // Seçili tarih bilgisinin sadece ay değerini döndürür. Örnek: 6
            int ay = DateTime.Now.Month;
 
            // Seçili tarih bilgisinin sadece yıl değerini döndürür. Örnek: 2015
            int yil = DateTime.Now.Year;
 
            // Seçili tarih bilgisinin sadece saat değerini döndürür. Örnek: 20
            int saat = DateTime.Now.Hour;
 
            // Seçili tarih bilgisinin sadece dakika değerini döndürür. Örnek:13
            int dakika = DateTime.Now.Minute;
 
            // Seçili tarih bilgisinin sadece saniye değerini döndürür. Örnek:25
            int saniye = DateTime.Now.Second;
 
             // Seçili tarih bilgisinin sadece mili saniye değerini döndürür. Örnek: 625
            int milisaniye = DateTime.Now.Millisecond;
 
             //Bulunduğumuz aydaki gün sayısını bulmak için.
            int bulundugumuz_ayda_kac_gun_var = DateTime.DaysInMonth(DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month);
 
            //Bulunduğumuz yılın Şubat ayı yüzünden 366 gün olup olmadığını döndürür.
            bool is366 = DateTime.IsLeapYear(DateTime.Now.Year); 

            //Compare methodu içine parametre olarak aldığı 2 tarihten ilkinin diğerinden küçük, büyük ya da eşit olup olmadığını 1,-1, 0 şeklinde döndürür. Bu örnekte -1 dönecektir.  
            int dif = DateTime.Compare(DateTime.Now, DateTime.Now.AddDays(1));
 
            // Belirtilen tarih üzerine eklediğimiz parametre kadar gün ekler (Bu örnekte 5 gün eklendi)
            DateTime new_date1 = SUAN.AddDays(5);
 
            // Belirtilen tarih üzerine eklediğimiz parametre kadar ay ekler (Bu örnekte 5 ay eklendi)
            DateTime new_date2 = SUAN.AddMonths(5);
 
            // Belirtilen tarih üzerine eklediğimiz parametre kadar yıl ekler (Bu örnekte 5 yıl eklendi)
            DateTime new_date3 = SUAN.AddYears(5);
 
            // Belirtilen tarih üzerine eklediğimiz parametre kadar saat ekler (Bu örnekte 5 saat eklendi)
            DateTime new_date4 = SUAN.AddHours(5);
 
            // Belirtilen tarih üzerine eklediğimiz parametre kadar dakika ekler (Bu örnekte 5 dakika eklendi)
            DateTime new_date5 = SUAN.AddMinutes(5);
 
            // Belirtilen tarih üzerine eklediğimiz parametre kadar saniye ekler (Bu örnekte 5 saniye eklendi)
            DateTime new_date6 = SUAN.AddSeconds(5);
 
            // Belirtilen tarih üzerine eklediğimiz parametre kadar mili saniye ekler (Bu örnekte 5 mili saniye eklendi)
            DateTime new_date7 = SUAN.AddMilliseconds(5);
 
            //Belirtilen tarih üzerine TimeSpan cinsinden değer ekler. (Bu örnekte 5 gün, 5 saat, 5 dakika, 5 saniye, 5 milisaniye eklendi)
            DateTime new_date = SUAN.Add(new TimeSpan(5,5,5,5,5)); 
            //TimeSpan'in Overload methodları bulunmaktadır. Ben en uzun olanı kullandım. Siz diğerlerinide kullanabilirsiniz.
 
            
 
            //Haftanın hangi günü olduğunu Enum cinsinden döndürür. Burda integer'a Convert edip kontrol ediyorum.
            int haftanin_hangi_gunu = Convert.ToInt32(DateTime.Now.DayOfWeek); 
 
            switch (haftanin_hangi_gunu)
            {
                case 0: Response.Write("Pazar"); break;
                case 1: Response.Write("Pazartesi"); break;
                case 2: Response.Write("Salı"); break;
                case 3: Response.Write("Çarşamba"); break;
                case 4: Response.Write("Perşembe"); break;
                case 5: Response.Write("Cuma"); break;
                case 6: Response.Write("Cumartesi"); break;
            }
 
 
            //Yılın kaçıncı günü olduğunu döndürür.
            int yilin_kacinci_gunu = DateTime.Now.DayOfYear;
 
            //String tipinde full tarihi döndürür. Örnek: 28 Haziran Pazar
            string uzun_tarih = DateTime.Now.ToLongDateString();
 
            //String tipinde kısa sayısal tarihi döndürür. Örnek: 28.06.2015 
            string kisa_tarih = DateTime.Now.ToShortDateString();
 
            //string tipinde saat dakika saniye döndürür. Örnek : 12:10:55
            string uzun_zaman = DateTime.Now.ToLongTimeString();
 
           //string tipinde saat ve dakika döndürür. Örnek: 12:10
            string kisa_zaman = DateTime.Now.ToShortTimeString();

İyi Kodlar!