C# StringBuilder Nasıl Kullanılır

Arkadaşlar yazı Doğuhan Aydeniz'in yazısıdır. Bende paylaşmak istedim. 

StringBuilder progralama en çok kullanılan değer tiplerinde String için yazılan bir sınıftır. Bu sınıfı bir veya birden fazla string ifadelerin birleştirileceği veya birbirine ekleneceği zaman kullanırız.
 Üzerine ekleme yöntemine göre ciddi performans farkı bulunmaktadır. (3-4 Kat)

StringBuilder sınıfı System.Text namespace'inde yer almaktadır. Kullanabilmek sayfa en üstüne bu namespace'i tanımlamalıyız.

Üzerine ekleme yöntemi

string a = "KodStrap"; string b = ".Com";

a = a + b;

a'nın değeri böylece -> "KodStrap.Com" olacaktır.

StringBuilder Yöntemi:

using System.Text;

StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.Append("KodStrap");
sb.Append(".Com");

Kaynak: http://www.mmistanbul.com/ders/title/string-builder-nedir-ne-ise-yarar

İyi Kodlar!