Class ile datasource oluşturma

Arkadaşlar Repeater, DataList ve benzeri Asp.Net kontrollerine kendi oluşturduğumuz bir class ile veri kaynağı oluşturabiliriz. 

Kullanıcağım örnekte veritabanından gelen verileri Entity Framework kullanarak çekiyorum..

"Not: Veritabanından üyelik durumları aktif olan üyeleri çekiceğiz. Öncelikle verileri tutacak class'ımızı yazıyoruz."

//Class içinde oluşturduğumuz property'leri Eval("propertyismi"); şeklinde tanıtıyoruz.

public class Member
{
 public int uye_id{get;set;}
 public string adSoyad{get;set;}
}

Burda oluşturduğumuz class aslında sql server üzerinde oluşturduğumuz tablodan hiç bir farkı yok. Daha sonra verilerimizi çekiyoruz.


 ornekdb db = new ornekdb();

 List yeni_liste = new List();
 var uyeler = db.members.Where(w=>w.is_active=true).ToList();

 //foreach ile dönen liste içinde dönüp oluşturduğumuz class'ın
 //Listesine atıyoruz.
 foreach(var item in uyeler)
{
  yeni_liste.Add(new Member{ uye_id=(int)item.id, adSoyad=item.ad+" "+item.soyad });
}

Verileri yeni veri kaynağına ekledikten sonra artık Repeater'ımıza bağlıyoruz.

 rptActiveMembers.DataSource = yeni_liste;
 rptActiveMembers.DataBind();

Aynı veri kaynağını DropDownList kontrolünede bağlayabiliriz.


//DropDownList'in Text Alanı
 drpActiveMembers.DataTextField = "adSoyad"; 

//DropDownList'in seçilecek olan item'ının değeri.
 drpActiveMembers.DataValueField ="uye_id"; 

 drpActiveMembers.DataSource = yeni_liste;
 drpActiveMembers.DataBind();

İyi Kodlar!