Entity Framework ile Sql Sorgusu Yazmak

How to write Sql Queries with Entity Framework

Merhaba arkadaşlar bu makalem Entity Framework ile Sql Sorgusu çalıştırmaya çalışıcam..

Öncelikle Sql sorgusundan gelecek olan verinin tablo isimlerini barındıran bir class tanımlıyoruz. Bu şekilde for each ile verimiz içinde dönebileceğiz.

public class Makaleler{
	    public int id { get; set; }
            public string baslik { get; set; }
	}

Sonrasında bu class'ı geri dönüş tipi aşağıdaki methoda tanımılıyoruz.

public  List<Makaleler> MakaleleriGetir() 

 {
 return db.Database.SqlQuery<Makaleler>("Select * from Makaleler").Where(i=>i.is_active==true).ToList();        
 }

Format:


   dbContext.Database.SqlQuery<DonusTipi>("Sql Sorgusu").ToList();
İçeriği çok olan sorgular için bu yöntem Entity Framework listemelem şekline göre daha hızlı çalışmaktadır. Çünkü Entity Framework işlemi yapmadan önce birde işlemi önce TSql sorgusuna çevirmektedir. Hatta Format üzerindeki Sql Sorgusu yerine Direk Stored Procedure'de kullanabilirsiniz. Kullanımı ise;
 

Store Procedure Format:


    dbContext.Database.SqlQuery<DonusTipi>("ProcedureAdı").ToList();
 
İyi Kodlar!