Entity Framework ile Veri Ekleme - Silme - Güncelleme

Insert, update, delete with Entitiy Framework

Öncelikle Entity Data Modelimizin Örneğini alıyoruz.

kodstrapEntities1 db = new kodstrapEntities1();
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}

Entity Framework ile veri eklemesi..

Makale isimli bir tablomuz olduğunu düşünelim. Veri eklerken tıpkı bir class'ın örneğini alır gibi örneğini alıyoruz.


 

protected void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
{
       Makale yeni_makale = new Makale(); //Tablo örneğini aldık.
       yeni_makale.baslik = "Hello World"; //TAblo alanlarını dolduruyoruz.
       yeni_makale.icerik = "Lorem ipsum";
       db.Makale.Add(yeni_makale); Oluşturduğumuz model örneğinin Add Methodu ile yeni_makale isimli örneği Makale tablosuna ekliyoruz.
       db.SaveChanges(); //Yine modelin. SaveChanges() ( DeğişiklikleriKaydet ) Methodu ile değişiklikleri kaydediyoruz.
}

 

Entity Framework ile günceleme işlemi

Öncelikle silinecek olan satırı belirli kriterler çekip bir değişkene arıtoyuruz.

protected void btnGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)
{
       var guncellenicek_makale = db.Makale.Where(w=>w.id==1).FirstOrDefault();
}

Üstteki kod satırında 2 kod dikkatimizi çekiyor birincisi Where ikicisi FirstOrDefault() Where ifadesi çekilecek veri kümesine bir şart koymak istediğimizde kullanırız. Bildiğimiz TSql Sorgularında kullandığımız Where'in aynısıdır. FirstOrDefault() ise tüm şartlar sağlandıktan sonra dönen veri kümesinden ilkini yada default değerini döndür anlamına gelmektedir.


 

protected void btnGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)
{
        var guncellenicek_makale = db.Makale.Where(w=>w.id==1).FirstOrDefault();
       //İlgili satır geldikten sonra içeriği dolduruyoruz.
       guncellenicek_makale.baslik ="Başlık";
       guncellenicek_makale.icerik="İçerik";
       //Ekleme işleminden farklı olarak burda Add methotu kullanmıyoruz sadece
       db.SaveChanges(); // ile değişiklikleri kaydediyoruz.
}

 

Entity Framework ile silme işlemi

protected void btnSil_Click(object sender, EventArgs e)
{
         //Yine benzer şekilde ilgili satırı çekiyoruz
        var silinecek_makale = db.Makale.Where(w=>w.id==1).FirstOrDefault();
        //Model örneği üzerinden Makale tablomuza erişip Remove() methotunu kullanıyoruz.
        db.Makale.Remove(silinecek_makale );
        db.SaveChanges(); // ile değişiklikleri kaydediyoruz. ve işlemimiz sona eriyor. }

İyi Kodlar!