FileUpload ile yüklenen dosyanın tipini kontrol eden extension method

Merhaba arkadaşlar yine güzel bir extension method paylaşıyorum. FileUpload kontrolüyle seçilen dosyanın tipini kotrol eden extension method ve sadece bizim belirtttiğimiz dosya tiplerini kontrol eden method'tur.

 public static bool CheckPostedFile(this FileUpload fu,string[] typelist)
        {
            string pos = fu.PostedFile.ContentType.ToLower(); //Yüklenen dosyanın tipini küçültüyorum.
            bool iscontains = false;
            for (int i = 0; i < typelist.Length; i++)  //Method'tan gelen tip dizisi içinde dönüyorum
            {
                if (pos.Contains(typelist[i])) //Dosya tipi, tip dizisinin i'inci elemanına eşit ya da içeriyorsa
                {
                    iscontains = true;
                    break;
                }
            }
 
            if (iscontains)
                return true;
            else
                return false;
        }
 
Kullanımı:
if (fileModel.CheckPostedFile(new string[] { "jpeg", "jpg", "png" })) //Dosya tipleri arttırılabilir.
{
    //Bir şeyler yaz :)
}
 
İyi Kodlar!