Javascript ile 2 tarih arasındaki gün sayısını bulma

How to find difference from two dates with JavaScript?

Merhaba arkadaşlar javascript ile 2 tarih arasındaki gün sayısını hesaplamayı anlatacağım. Bunun için bir method yazdım.

1-) var MS_one_day= 1000 * 60 * 60 * 24;
 
2-) function getDiffBetweenDays(x, y)
  {
3-)  var date1= Date.UTC(x.getFullYear(), x.getMonth(), x.getDate());
4-)  var date2 = Date.UTC(y.getFullYear(), y.getMonth(), y.getDate());
 
 5-)  return Math.floor((date2 - date1) / MS_one_day);
   }

Adımlar

1-) 24 saatin ne kadar milisaniyeye denk geldiğini hesaplıyoruz.

2-) Adı getDiffBetweenDays(x, y) olan ve içine 2 tarih parametresi alan methodu tanımlıyoruz.

3-) 1. tarih parametresini Milisaniyeye çeviriyoruz.

4-) 2 tarih parametresini Milisaniyeye çeviriyoruz.

5-) 2 tarih arasındaki farkı 1 gündeki milisaniyeye bölüp aşağıya yuvarlayıp gün sayısını buluyoruz.

Kullanımı :

var day1 = new Date(2014, 8, 5, 0, 0, 0, 0);

var day2 = new Date(2014,9,5,0,0,0,0);

var days = getDiffBetweenDays(day1,day2);

 

İyi Kodlar!