Javascript ile div içeriği çıktısı nasıl alınır?

How to print div content with Javascript?
Merhaba arkadaşlar Javascript kullanarak bir div ya da herhangi bir elementin içeriğini nasıl yazdırırız? Aşağıdaki methodu kullanarak bir html içeriği yazdırabilirsiniz.
 
elementId: Hangi elementin içeriğini yazdırmak istiyorsanız ona client id'si
csspath: Yazdıracağınız içerikte bir css kütüphanesi kullanmak isterseniz buraya yolunu veriyorsunuz

function printArea(elementId, csspath) {
    var source = document.getElementById(elementId).innerHTML;
    var mywindow = window.open('', 'Print'); 
 
    var content = "<html><head><title>Print</title>";
    content += "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"" + csspath + "\"/>";
    content += " <style>  </style>";
    content += "</head><body>";
    content += source;
    content += "</body></html>";
 
    mywindow.document.write(content);
 
    mywindow.document.close();
    mywindow.focus();
 
    setTimeout(function () {
 
        mywindow.print();
        mywindow.close();
       
    }, 150);
 
    return true;
}


Bu şekilde istediğiniz alanın çıktısını aldırabilirsiniz.

İyi Kodlar!