Javascript string metodları

Merhaba arkadaşlar bu makalede javascript string metodlarından bahsedeceğim.

 • .concat(string1, string2, .., stringN): concat içine aldığı string değerleri birleştirerek yeni bir string oluşturur.
  var str1 = "javascript ";
  var str2 = "string";
  var str3 = " metodları";
  var result_string = str1.concat(str2,str3); // javascript string metodları
 • .substr(start, [length]): Belirtilen değerlerde string'in belirli bir kısmını almamızı sağlar.
  var str="javascript string metodları";
  var n=str.substr(5,6); //5. index'ten başla 6 karakter al. return " ript s "
  
 • .substring(from, [To]): Üstteki metodla benzerdir tek farkı. Üstteki 2. değişken kadarını alır. Bu method 2. değişkene kadar olanını alır yani 1. uzunluk diğeri index'tir.
  var str="javascript string metodları";
  var n=str.substring(5,6); //return " r "
 • .charAt(n): 0. indexten başlayarak içine aldığı indexteki değeri döndürür.
  var str = "javascript string metodları";
  var n = str.charAt(12);//returns 't'
  
  
 • .charCodeAt(N): 0. indexten başlayarak içine aldığı indexteki değerin charcode'unu döndürür.
  var str = "javascript string metodları";
  var n = str.charCodeAt(12); //t returns 84
 • String.fromCharCode(n1, n2, ..., nN): Charcode değerinde string değer dönüşüm yapar
  var string_value = String.fromCharCode(66);//returns B
  
 • .indexOf(key, [start]): belirli indexten itibaren içine aldığı değeri aramaya başlar bulunursa o değerin index'ini bulunmazsa -1 değerini döner. (Büyük küçük harf duyarlılığı vardır)
  var str="javascript string metodları";
  var n=str.indexOf("string");//return 11
  
 • .lastIndexOf(key, [start]): Sondan başlayarak belirli indexten itibaren içine aldığı değeri aramaya başlar bulunursa o değerin index'ini bulunmazsa -1 değerini döner. (Büyük küçük harf duyarlılığı vardır)
  var str="javascript string metodları";
  var n=str.indexOf("string");//return 15
 • .toLowerCase(): string'te bulunan büyük harfleri küçük harfe dönüştürür.
  var str="KODSTRAP javascript string metodları";
  str = str.toLowerCase(); //return kodstrap javascript string metodları
  
  
 • .toUpperCase(): string'te bulunan küçük harfleri büyük harfe dönüştürür.
  var str="KODSTRAP javascript string metodları";
  str = str.toUpperCase(); //return KODSTRAP JAVASCRIPT STRING METODLARI
  
  
 • .replace(key, value): string içinde bulunan bir değeri başka bir değerler değiştirmeye yarar.
  var str="javascript string metodları";
  var n = str.replace("javascript ","jQuery"); //returns jQuery string metodları
  
  
 • .search(value): indexOf metoduyla benzer çalışıyor yalnız bu içinde regex değerlerinide alıyor. Sonuç bulunursa index değeri bulunmazsa -1 değeri dönüyor.
  var str="jQuery string metodları!";
  var n = str.search("string"); //returns 8
            var n = str.search(/metodları/i); returns 14
  
  
 • .split(separator, [limit]): İçine aldığı ayıraca göre string'i array olarak döndürür.
  var str ="jQuery string metodları"; var n = str.split(" "); //returns jQuery,string,metodları var n = str.split(" ",2);//returns jQuery,string
  

İyi Kodlar!