jQuery Temelleri - Bölüm 1

JQuery Basics - Part 1

Merhaba arkadaşlar bu makalemde jQuery'nin temellerinden bahsedeceğim. Hiç klasik bir giriş yapmıyorum. Direk olaya giriyorum :) 

$ Nedir?

" $ " jQuery'nin html elementlerini seçmemize yarayan işaretidir.

Örneğin bir listenin elemanları seçmek ve üzerinde işlem yapmak için.

var liste = $("li");

Bu şekilde html form'daki tüm li etiketleri seçilir ve üzerinde işlem yapabiliriz.

$(document).ready()

Document Ready. Açılan sayfa tamamen yüklediğinde yapılacak işlemleri bu method içinde kullanırız. Örneğin:

$(document).ready(

function(){  //Sayfa yüklediğinde bu method çalışır.

alert("Sayfa Yüklendi");

});

Seçili element örnekleri

 

$( '#makale' ); // makale id'sine sahip elementi seçer.

$( 'li' );      // sayfadaki tüm liste elementlerini seçer
$( 'ul li' );   // sayfadaki tüm sırasız liste elementlerini seçer.
$( '.kodstrap' ); // kodstrap class'ına sahip tüm elementlerini seçer.
 

Elementi doğru seçtik mi?

 

Bir elementi seçip seçemediğimiz anlayabilmek için jquery'nin length methodunu kullanıyoruz..

if ( $( '#secilielement' ).length > 0 ) {
 
// Bir şeyler yaz.. 
 
}
Bu if kullanımı seçimin doğru olup olmadığını döndürür bize...
 

Seçilen bir grup element içinden herhangi birini seçmek.

 

var liste= $('ul#liste li' );
var indextekielement= liste[0];
Bunu dizi gibi düşünebiliriz. liste dizisinin 0. ncı index'indeki element.

 

Seçili elementin içini doldurmak.

 

$( 'table tr td' ).html( '<div>jQuery is aWesome!</div>' );  

Bu kod parçacığında sayfadaki table'lar içindeki tüm td'lerin html'ine <div>jQuery is aWesome!</div> yazacaktır. 

Sadece text yazdırmak istiyorsak text() methodunu kullanıyoruz.

$( 'table tr td' ).text( 'jQuery is aWesome!' ); 

Makalenin devamını bekleyin. :)

İyi Kodlar!