jQuery Temelleri - Bölüm 3

JQuery Basics - Part 3
Merhaba arkadaşlar jQuery Temelleri makalelerimizin 3. kısmına geçiyorum.
 
İlk iki makale ye şu linklerden erişebilirsiniz.
 
 
Class ekleme / çıkarma
 
.addClass() - Seçili elemente class eklemeye yarar
   $( 'a' ).addClass( 'kodstrap' ); //kodstrap classını ekledik.
 
.removeClass() - Seçili elementen class çıkarmaya yarar.
    $( 'a' ).removeClass( 'kodstrap' );//kodstrap classını kaldırdık.
 
Eğer ekleme çıkarma işlemini ardarda yapırsak .toogleClass() methodunu kullanabiliriz.
  $( 'a' ).toogleClass( 'kodstrap' );//kodstrap classını kaldırdık.
 
Stil Değiştirme
 
.css()methoduyla seçili elementlerin css bilgilerini değiştirebiliriz.
 
//font-size ve margin-left css stilini değiştirdik.
$( 'a' ).css({
  'font-size': '20px',
  'margin-left': '20px'
});

Form elementlerinin değerlerini değiştirme

.val() - Bu method ile seçili input elementlerinin değerlerini alabilir ve değer atayabiliriz.

//Tipi text olan input olan elementleri seçip değerlerini kodstrap yaptık.

$( 'input[type="text"]' ).val( 'kodstrap' );

Not: type="text" kısmında text yerine diğer html elementlerin tiplerini yazabilirsiniz.

.text() - Bu method seçili elementlerin text özelliklerini alabilir ve ya yazı yazabiliriz.

//Sitedeki tüm div'lere Bir değer yazdık :)

$( 'div' ).text('Bir değer :)');

.html() - Bu method ile seçili elementlerin içine başka elementler eklememize ya da seçili elementlerin html değerlerini almaya yarar.

//Sitedeki tüm divlerin içine <p>İçinde p olan bir div<p> yazdırdık.

$('div').html('<p>İçinde p olan bir div<p>');

Elementlerin niteliklerini seçip değiştirme

Örneğin aşağıdaki kodta formdaki tüm resimlerin title nitelilklerini jQuery Kodstrap olarak değiştir.

$( 'img' ).attr( 'title', 'jQuery Kodstrap' );

//Aşağıdada kodstrap class'ına sahip elementi id niteliğini aldık.

var idsi = $(".kodstrap").attr("id");

4. makale de görüşmek üzere. İyi Kodlar!