jQuery Utility Metodları

jQuery bir kaç yararlı metod sunuyor ve bunlar $.isimuzayi 'nı kullanıyor. Kodlama esnasında işimizi kolaylaştırıyor ve zamandan kazanmanızı sağlıyor.

$.isArray(Obj) İçine aldığı objenin array olup olmadığını true/false şeklinde döndürür.

var anyArray = [10, 50, 39, 45, 90];
var isArray = $.isArray(anyArray); //returns true

$.isFunction(Obj) İçine aldığı objenin bir metod olup olmadığını true/false şeklinde döndürür.

function myFunction() {
 //some codes...
}
var isFunction = $.isFunction(myFunction);

$.isEmptyObject(Obj) İçine aldığı objenin dolumu boşmu olduğunu true/false şeklinde döndürür.

var anyArray = [10, 50, 39, 45, 90];
var isObj = $.isEmptyObject(anyArray);
//Bu örnekte isObj değişkeni array boş olmadığından dolayı false gelicektir.

$.trim(Obj) İçine aldığı objedeki boşlukları temizler.

$.trim( "  fazladan boşlukları temizle  " ); //fazladanboşluklarıtemizle

$.isNumeric(Obj) İçine aldığı objenin bir sayı olup olmadığını true/false şeklinde döner.

var num = 9;
var isNumber = $.isNumeric(num); //returns true

$.extend() Örnek olarak farklı 2 obje'nin değişkenlerinin eşleşenlerini birbiriyle değiştiriri ve yeni bir obje oluşur. Tam anlatamadım örnekle açıklayım.

var A = { prop1: "Lorem" };
var B = { prop1: "İpsum" };
 
var C = $.extend(A,B); //A'daki prop1 değerini B'deki prop1 değeri ile değiştirir ve yeni bir obje oluşturur.
 
console.log( A.prop1 ); // "İpsum"
console.log( C.prop1 ); // "İpsum"

$.type(Obj) İçine aldığı objenin javascript tipini döndürür.

$(document).ready(function(){
  var deger = 24;
  $.type(deger); //number
  deger = 'jQuery';
  $.type(deger); //string
});

Dönüş yapılan javascript tipleri

 • boolean
 • number
 • string
 • function
 • array
 • date
 • regexp
 • null
 • undefined
 • object

İyi Kodlar!