jQuery Validations Decimal değer kontrolü

Bu örnekte test desenlerimiz örnek olarak 10.99 ya da direk 10 gibi decimal formatındaki değerleri kontrol etmektedir.

 var dec1 = /^[0-9]+((\.[0-9][0-9])|(\.[0-9])|)$/i; // Format: 10.99
 var dec2 = /^[0-9]+$/i; // Format: 10
 var alans = $(".test"); //Test edilecek inputların class'ıyla ya da id ya da herhangi bir attribute vererek örnek " t " gibi bir degisken atayarak inputlara ( $(input[t='t']) ) şeklindede test edilecek alanları seçebilirsiniz.
function testDecimal() {
    var dec1 = /^[0-9]+((\.[0-9][0-9])|(\.[0-9])|)$/i;
    var dec2 = /^[0-9]+$/i;
    var alans = $(".alanlar");
   
    var Y = 0; //Y değişkeni hatalı değerleri kontrol edicek

    //$.each C#'taki foreach in aynısıdır.
    //$.each ile test edilecek alanlar içinde dönüp değerlerini kontrol ediyoruz.
    $.each(alans, function () {
      var degeri = $(this).val(); //this anındaki input'un değeri..

      //lastchar input'un değerinin son karakterini alıyoruz ve son karakter virgül ise replace ile temizliyoruz.
      var lastChar = degeri.substr(degeri.length - 1);
      if (lastChar == ",")
      {
        degeri = degeri.replace(',','');
      }
     
      //test methoduyla üstte belirttiğimiz desenlere uyup uymadığını kontrol ediyoruz.

      var ok = dec1.test(degeri) || dec2.test(degeri);
      if (ok) {
        $(this).removeClass("wrong"); 
        $(this).val(degeri)
      }
      else {
        $(this).addClass("wrong"); //Hata varsa wrong isimli class'ı ekliyorum. bu class ' border:1px solid red; ' css değerini içermektedir.
        Y++; //Y değerini bir attırıyorum
      }
    });
    if (Y > 0) // Y 0'dan büyükse bir hata vardır ve geriye 0 döndürüyoruz.
      return 0;
    else
      return 1;

  }

Return 0 ve ya 1 değer döndürmenin sebebi .Net çalışanlar bir form validation esnasında LinkButton, ImageButton, Button kontrollerinin OnClientClick methotlarına OnClientClick='return testDecimal()' şeklinde çağırarak PostBack öncesi alanları kontrol edebilirsiniz. İyi Kodlar!