Panel içindeki TextBox'ları temizleyen extension method

Öncelikle Extension Method'un tanımını yapmak istiyorum. Extension Method Zaten var olan bir Class'a extra method eklemek için kullanılır. Bir methotu Extension olarak kullanabilmemiz için Static bir class için Static bir method olarak tanımlamamız gerekmektedir. Örneğini verdiğim extension methodu Panel Repeater ya da Page ile de kullanabilirsiniz. Bu örnekte Asp.Net Panel kullandım.

public static class Extensions
{
 public static void InputTemizle(this Panel id) //this Panel id methodu panele uygula diyorum. Extensions.InputTemizle(id) şeklindede çağrılabilir.
    {
      try
      {
        foreach (var item in id.Controls) // Panelin Controlleri arasında gezeiyorum.
        {
          if (item is TextBox) //Control bir TextBox ise 
          {
            TextBox yeni = (TextBox)item;
            yeni.Text = ""; //Text özelliğini boşaltıyorum.
          }

          if (item is HtmlInputText) //Control bir Html TextBox ise

          {
            HtmlInputText yeni = (HtmlInputText)item;
            yeni.Value = ""; //Value özelliğini boşaltıyorum.
          
          }

        }
        
      }
      catch
      {     
      }

    }
}

Method Ön izlemesi

İyi Kodlar!