Programlama dillerinde değişkenler neyi ifade eder.

Değişkenler programcılığın temel kavramlarından birtanesidir. Aslında değişkensiz programlama dili yoktur diyebiliriz. Değişkenler mantıksal olarak içerisinde veri tanımlayabildiğimiz yapılardır. Bir takım sembollerle ifade edilen bu yapının içerisine atanan değer programın belirli yerlerinde çağırılarak üzerinde işlemler yapılabilir,değiştirilebilir veya silinebilirler.

Her programlama dilinde değişken tanımlamanın kendine has ifade şekilleri vardır. örneğin

C# dilinde değişken tanımlamak :

int i=0;
double d;
d=3/4;
bool b=true;

seklindedir. 

burada dikkat edilirse her değişkenin bir değişken tipi vardır ve her değişkenin bir değeri vardır.

Değişken tipi hangi tür verinin o değişkene  bağlanacağını ifade eder.Örneğin programımızda matemetiksel işlemler gerçekleştiriyorsak mesela toplama işlemi yapacaksak toplanacak sayıları tutacak ve sonucu tutacak değişkenlere ihtiyacımız var demektir. Burada bizim tama veya kesirli sayıları tutabilecek değişkenler tanımlamamız gerekir. veya haftanın güneri üzerinde işlem yapacaksak gün isimlerini tutmak için string türünde değişkene ihtiyacımız var demektir.

Peki şu soruyu soralım; neden birden çok değişken tipine ihtiyaç duyuyoruz. Bu sorunu cevabı tabiki sınırlı kaynaklar olacaktır. Değişkenler bellek alanlarını ifade ederler. bizim atayacağımız sayı küçük bir sayıysa örneğin 255 den küçük bir sayıysa o zaman byte tipindebir değişken kullanırız. bellekte bizim için 1byt'lık yer ayırır. eğer daha büyük bir sayı kullanacaksak int tipinde değişken tanımlarız.  o zaman bellekte bize 4 bytlık bir alan ayırır. eğer bize lazım olan daha büyük ve virgüllü sayı tutacak bir değişken ise o zaman double tipinde bir değişken tanımlarız. Bu da bize 8byte a mâl olur. eğer biz 255 den küçük bir sayı tutma ihtiyacı için double tipinde bir değişken tanımlarsak o aaman bellek israfında bu lunmuş oluruz bu da bizim projemizin verimsizliğini artırır.

Bundan dolayıdır ki ; programlama dillerinde değişkenler büyük önem taşırlar. iyi optimize edilmiş bir program değişkenleri yerli yerinde ve değerince tanımlanmış olanıdır.