Sql temp table içine veri Insert ederken Order By çalışmaması sorunu nasıl düzeltilir?

Merhaba arkadaşlar,

Mssql'de bir temp table içine veri insert ederken order by'lı bir select kullanıldığında order by kuralının sorguya etki etmediğiniz farkettim. Bunun için yapılması gereken temp table'a bir Otomatik artan Identity alanı eklenmesidir.

Id int identity(1,1) primary key clustered

Bu alanı ekledikten sonra temp table'ınızı Id göre sıralarsanız order by'ınız çalışmış olacaktır.

İyi Kodlar!