Swift ile karakter büyütme ve küçültme işlemleri

Swift ile bir string'in tüm harflerini büyütme, küçültme ve baş harflerini büyültme işlemi.
Eğer text içinde büyük I veya küçük ı varsa Türkçe karakter sorununu düzeltmek için uppercase, lowercased ya da capitalized methodlarının dil için overload methodunu kullanmamız gerekiyor. 

Hepsini Büyütme

 let text = "kodstrap.com"

 print(text.uppercased()) //KODSTRAP.COM

 

 let text = "çizim"  
  let dil = Locale(identifier: "tr");

 print(text.uppercased(with: dil)) //Hatalı ÇIZIM Doğru ÇİZİM

Hepsini Küçültme

 let text = "KODSTRAP.COM"

 print(text.lowercased()) //kodstrap.com

 

 let text = "ÇIZIM"  
  let dil = Locale(identifier: "tr");

 print(text.lowercased(with: dil)) //Hatalı çizim Doğru çızım

 

Sadece Baş Harfleri Büyütme 

 let text = "kodstrap com"

 print(text.capitalized()) //Kodstrap Com

 

 let text = "çizim aracı"  
  let dil = Locale(identifier: "tr");

 print(text.capitalized(with: dil)) //Çizim Aracı

 
#swift #swiftdersleri #iosdersleri

İyi Kodlar!