Swift ile Plist dosyaları nasıl okunur?

How to read plist file with Swift?

Projenize bir tane plist dosyası ekleyin. Ben örneğimi Şehir listesi olarak yapıyorum.

ikinci adım aşağıdaki methodu projenize ya normal ya da extension method olarak ekleyin.

  func GetPlistBundle(plistName:String) -> String {

        

        return Bundle.main.path(forResource: plistName, ofType: "plist")!;

        

    }

Aşağıdaki gibide plist dosyası içindeki satırlar içinde dönebiliriz. Plist dosyası içeriği Array olduğundan array'e çeviriyoruz.

 let dict = NSArray(contentsOfFile:  Tools.GetPlistBundle(plistName: "SehirListesi"))

        

        for d in  dict! {

            

            let ddd = d as! NSDictionary

            

            let id = ddd["id"]

            let name = ddd["name"]

            let url = ddd["url"]

            

             //Burada istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

        }

İyi Kodlar!