Swift ile string url ile resim indirme ve ImageView'de gösterme

Swift show image from URL

Yine extension method kullanarak işlemi gerçekleştiriyoruz.
Bir swift dosyası açın  UIImageView'den extension yapısı oluşturup aşağıdaki kod bloğunu içine ekleyin.

import UIKit

import Foundation

extension UIImageView {

    

        func Load(url:String) {

            let newUrl = URL(string: url)

            DispatchQueue.global().async { [weak self] in

                if let data = try? Data(contentsOf: newUrl!) {

                    if let image = UIImage(data: data) {

                        DispatchQueue.main.async {

                            self?.image = image

                        }

                    }

                }

            }

        } 

}

Kullanımı: 

Sayfanızı bir ImageView atın ve kod tarafına referans verin.

 imgMain.Load(url: "http://www.dosyaurl.com/blabla.jpg")

Bu şekilde resmi indirir indirmez ImageView'de gösteriyor. Ama henüz inmeden ImageView boş görünüyor Inspector'dan bir background resmi atarsanız resim inene kadar o görünür.

İyi Kodlar!