Swift ile telefon numarası arama

How to make a phone call with Swift?

İşlemimiz çok basit aşağıdaki methodu projesine ekleyin daha sonra bir buton click yardımıyla aşağıdaki gibi çağırın. Bunu extension method'ta yapabilirsiniz.

 

    func callNumber(phoneNumber:String) {

        let callNumber = phoneNumber.replacingOccurrences(of: " ", with: "")

        

        if let phoneCallURL = URL(string: "tel://\(callNumber)") {

            

            let application:UIApplication = UIApplication.shared

            if (application.canOpenURL(phoneCallURL)) {

                application.open(phoneCallURL, options: [:], completionHandler: nil)

            }

        }

    }
 

     @IBAction func btnAra_Click(_ sender: Any) {

        

        callNumber(phoneNumber: "0 555 444 33 22");

    }


 

Sonuç:

#swift #swiftdersleri #iosdersleri

İyi Kodlar!