Swift ile View için nasıl border eklenir ?

How to add border to UIView

Merhaba arkadaşlar

Bu makalede extension method oluşturmada gösterilecektir.

Öncelikle bir tane swift dosyası ekliyoruz ve en üste aşağıdaki iki kütüphaneyi ekliyoruz.

import Foundation

import UIKit


Sonrasında UIView'den aşağıdaki şekilde extension methodu tanımlıyoruz.

extension UIView {

 

}

ve içine aşağıdaki methodu ekliyoruz.
 

extension UIView {

 

    func addBorder(_ size:CGFloat, red:CGFloat, green:CGFloat, blue:CGFloat, alpha:CGFloat, way:String)

    {

        let uiColour = UIColor(red: red/255, green: green/255, blue: blue/255, alpha: alpha);

        let border = CALayer();

        border.backgroundColor = uiColour.cgColor;

        

        if way == "top"

        {

            border.frame = CGRect(x: 0, y: 0, width: frame.width, height: size)

        }

        else if way == "bottom"

        {

            border.frame = CGRect(x: 0, y: frame.height - size, width: frame.width, height: size)

        }

        else if way == "left"

        {

            border.frame = CGRect(x: 0, y: 0, width: size, height: frame.height)

        }

        else

        {

            border.frame = CGRect(x: frame.width - size, y: 0, width: size, height: frame.height)

        }

        layer.addSublayer(border);

        

    }

 

}

 

Sonrasında ViewController'a bir View atıp ViewDidLoad'ta ya da nereden çağırmak istiyorsanız aşağıdaki gibi çağırıyorsunuz.

 @IBOutlet weak var viewSquare: UIView!

    

    

    override func viewDidLoad() {

        super.viewDidLoad()

        // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.

        

        viewSquare.addBorder(2, red: 100, green: 150, blue: 155, alpha: 1.0, way: "top")

        

    }


Method Değişkenleri:

Size: Border Genişliği
Red: Float tipinde kırmızı 
Green: Float tipinde yeşil
Blue: Float tipinde mavi
Alpha: Opacity
Way: Border Yönü -> "top", "bottom","left","right"


Sonuç:
İyi Kodlar!