T-Sql ile sayfalama sırasında toplam satır sayısınıda birlikte getirme

Merhaba Arkadaşlar

Bildiğiniz üzere sayfalama yaparken 2 değere ihtiyacımız var.

1. Sorgu sonuçları
2. Toplam satır sayısı
normalde bu ikisi için ayrı sorgu yapıyoruz ve fuzuli veritabanı işgal ediyoruz.

Benim yeni öğrendiğim ufak bir sql sorgusu ile bu ikisini tek sorguda getirebiliyoruz.

COUNT(0) over () -> Sorgu sonucunun yanında ayrı bir kolonda o sorgudaki toplam sayıyı basabiliyoruz.

Örnek Sorgu: 

select FirstName, LastName, COUNT(0) over () as TotalCount
from Person
where LastName like 'mc%'
order by LastName, FirstName
offset 500 rows
fetch next 100 rows only
 
Çıktısı:Bu şekilde kod tarafında ilk satırdan TotalCount'u olarak Sayfa sayısını hesaplatabiliriz.


Kaynak

İyi Kodlar!