T-Sql ile veritabanında eksik kolon kontrolü nasıl yapılır?

Missing table column control with T-Sql
Arkadaşlar merhaba aşağıdaki kod bloğu ile bir tablodaki kolon varlığını kontrol edebilirsiniz. İlgili alanları kendinize göre doldurun.

declare @result bit
IF COL_LENGTH('TabloAdı', 'KolonAdı') IS NOT NULL
begin
set @result = 1
end
else
begin
set @result = 0
end
select @result as exist
 

İyi Kodlar!