Temel T-Sql Sorguları

Basic Sql Server Queries
//Tüm üyeler tablosu gelir

Select * from members

 
//Bizim seçtiğimiz kolonlar gelir.

select name,lastname,email from members

 
//Adı Fatih olan üyeleri email adresine göre büyükten küçüğe sıraladık

select * from members where name='Fatih' order by email desc

 
//ID si 200 den küçük olanlar ve soyadı kaplan olanları listeledik

select * from members where id<200 and lastname='Kaplan'

 
//soyadında kaplan kelimesi geçenler veya kap ile başlayanlar veya kap ile bitenleri getir.

select * from members where email like '%kaplan%' or email like 'kap%' or email like '%kap'

//Siz bu sorguları aradaki or lar olmadan tek sorgu olarakta kullanabilirsiniz.
 
//soyadı verdiğimiz belirli bir aralıktaki değerler ile başlayan kişileri listeliyoruz

select * from members where lastname like '[e-h]%'

 
//iki kolonu birleştirip ve oluşan kelimeye yeni bir isim vermek istersek

select name +' '+lastname as fullname from members

 
//email adresi girilmemiş ama doğum tarihi girilmiş olan üyeleri listelemek istersek

select * from members where email is null and birthday is not null

 
//ID si 200 ile 300 arasındaki üyelerden sadece ilk 50 tanesini getir demek istersek

select top 50 * from members where id between 200 and 300

 
//üyeler tablosunun %30 kadarını getir demek istersek

select top 30 percent * from members

 
//şehir bilgisi istanbul,sakarya veya adana olan üyeleri getir demek istersek

select * from members where city_name = 'istanbul' or city_name='sakarya' or city_name='adana'

 
Bunu şu şekilde de yazabiliriz

select * from members where city_name in ('istanbul','sakarya','adana')

 
//Tekrarsız kayıtları göstermek istersek.

select distinct(name) from members

 
//üyelerde email adresi girilmiş olanların sayısını bulmak istersek

select count(*) from members where email is not null

 
//üyelerin yaş ortalamasını bulmak istersek

select avg(age) from members

 
//üyeler arasında yaşı en küçük ve en büyük olan kişilerin yaşlarını getir demek istersek

select max(age) as çocuk,min(age) as dede from members

 
İyi Kodlar!