Xcode Navigation Controllerda Back Buttonun yazısının değişmemesi sorunu

How to change "Navigation controller backbutton text"

Merhaba arkadaşlar 

Xcode'ta navigation controller bağlı view'ler push edildiğinde yani başka bir view'e geçildiğinde back butonunun text'i boşaltılmasına rağmen ve inspector'da boş olmasına rağmen çalışma anında Önceki View'in title'ı ya da oda boş ise "Back" yazıyor.

Çalıştırmadan Önce:
 Çalıma Anında:görüldüğü üzere "Şehirler" diye back button text'i duruyor inspector'da boş olmasına rağmen

Çözüm: 

Push edilmeden Önceki ViewController'da viewWillDissapear eventi içinde backbarbutton item'i aşağıdaki gibi boşaltıryoruz.
 

override func viewWillDisappear(_ animated: Bool) {

        navigationItem.backBarButtonItem = UIBarButtonItem(title: "", style: .plain, target: nil, action: nil)

    }


Sonuç: Görüldüğü üzere backbutton text'i temizlendi
Not:
Başka yöntemler varsa yorumda paylaşabilirsiniz.

İyi Kodlar!