XCode UIActivityIndicatorView Kullanımı

Usage of "UIActivityIndicatorView"

Kullanım Amacı: UIActivityIndicatorView'i yapılan bir işlem süresinde hesaplama ya da bir ağ isteği benzeri işlemler olduğunda son kullanıcıya arka planda bir işlem yapıldığını belli etmek için bir loader ekranı amacıyla kullanılır.

UIActivityIndicatorView Oluşturma Yolları 

1) Interaface oluşturucudan sürükle bırak ile view'e ekleyebiliriz.Bundan sonra constrait'lerini ekleyerek ekran ortasına sabitleyebilirsiniz.

2) Kodlama ile ekrana ekleyebiliriz.

  var loader = UIActivityIndicatorView(activityIndicatorStyle: UIActivityIndicatorViewStyle.whiteLarge)

    

    override func viewDidLoad() {

        super.viewDidLoad()

        

        view.addSubview(loader)

        

        loader.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false

        

        let horizontalConstraint = NSLayoutConstraint(item: loader, attribute: NSLayoutAttribute.centerX, relatedBy: NSLayoutRelation.equal, toItem: view, attribute: NSLayoutAttribute.centerX, multiplier: 1, constant: 0)

        view.addConstraint(horizontalConstraint)

        

        let verticalConstraint = NSLayoutConstraint(item: loader, attribute: NSLayoutAttribute.centerY, relatedBy: NSLayoutRelation.equal, toItem: view, attribute: NSLayoutAttribute.centerY, multiplier: 1, constant: 0)

        view.addConstraint(verticalConstraint)

        

    }

UIActivityIndicatorView İşlemleri

Çalıştırırken:  loader.startAnimating()

Durdururken: loader.stopAnimating()

İlk açılışta görünür olmasın istiyorsanız  
loader.isHidden = true

Bu işlemden sonra durduğunda kapama işlemini otomatize etmek isterseniz 
loader.hidesWhenStopped = true

Yukarıdaki işlemi interface builder'den de yapabilirsiniz.Eğer boyut değiştirmek isterseniz

UIActivityIndicatorViewStyle.whiteLarge

UIActivityIndicatorViewStyle.white

UIActivityIndicatorViewStyle.grayEğer rengini değişmek isterseniz

loader.color = UIColor.red


Kaynak

 

İyi Kodlar!